Opdrachten en projecten

Duurzame ontwikkeling in Noord-Nederland

Quality Research verzorgt sinds 2008 conceptontwikkeling voor en coƶrdinatie van de vereniging Noorden Duurzaam en de voorganger daarvan, het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN).

IAF Methods Database

Quality Research is mede-oprichter van de methodendatabase van de International Association of Facilitators (IAF). Even in het Engels: The IAF Methods Database is the online methods resource and knowledge sharing community for group facilitators, managers, management consultants, business lecturers and students, and anyone else preparing, facilitating or leading professional meetings. See www.iaf-methods.org.

Concernloket

Project van samenwerkende overheden en leidingnetbeheerders, gericht op stroomlijnen van vergunningverlening bij grote infrastructurele projecten. Bijdrage Quality Research: verbinding tussen opdrachtgevers en ontwikkelaars, conceptontwikkeling, functioneel ontwerp van een (complexe) webapplicatie, projectleiding voor de realisatie daarvan. Zie www.concernloket.nl.

Kwaliteitsmanagement Biblionet Groningen

Biblionet ontstaat als werkverband van 25 biliotheken. De nieuwe directie wil een kwaliteitsbeleid dat bijdraagt aan samenhang. Gekozen wordt voor de RPM-methode vanwege de positieve ervaringen hiermee in een van de bibliotheken. De raad van bestuur over het project: "Mensen zijn er intensief mee aan het werk en hebben er lol in. Als management steunen we dat door extra budget aan teams te geven voor onderzoekjes of werkoverleg. Het wordt nu in de breedte gebruikt. De werkplannen hadden direct al een meerwaarde, de andere onderdelen nu ook. In het land merken we dat we een voorsprong opgebouwd hebben. Andere organisaties ontdekken door INK dat ze nog veel moeten doen, wij dat we eigenlijk alles al geregeld hebben."
In het project heeft Biblionet een eigen vragenset voor teammanagement in bibliotheken ontwikkeld. Er is een bijbehorende intranetapplicatie gebouwd zodat iedereen toegang krijgt tot de teampagina's, plannen, verslagen en procesbeschrijvingen van alle teams. De interne projectleider heeft de implementatie begeleid, met Quality Research als coach op de achtergrond.

Masterclass Management van Informatiebeveiliging

In sectoren zoals onderwijs, zorg en overheid is sectorbrede samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging nog tamelijk nieuw. Quality Research heeft in samenwerking met collega's hiervoor een model ontwikkeld en in praktijk gebracht, gebaseerd op het idee van Communities of Practice. In een serie van masterclasses wordt telkens een sectorbrede werkgroep opgericht die zich in specialiseert in kennismanagement rond een deelthema. De deelnemers ontwikkelen tegelijk kennis en vaardigheden die nodig zijn om het informatiebeveiligingsbeleid beter bij het eigen CvB en het eigen publiek onder de aandacht te brengen: interpersoonlijke communicatie, risicoanalyse, maturity modellen, etc. Een mes dat aan twee kanten snijdt dus.

Organisatieontwikkeling bouwadviesbureau

Een groeiend bouwadviesbureau met inmiddels een kleine 100 medewerkers bezint zich op de interne organisatie. Na het pionierstijdperk is een professionalisering gewens. Quality Research wordt gevraagd voor begeleiding. In een aantal gesprekken ontstaan met behulp van de RPM methode eigen uitgangspunten en een eigen werkwijze voor procesmatig werken. Na accoord van het voltallige MT wordt eerst de organisatiestructuur aangepakt. Dit levert een drieluik op van hiƫrarchie, processen en teams, met eenduidige verantwoordelijkheden in ieder proces. Vervolgens wordt een stramien ontworpen voor jaarplannen, kwartaalverslagen en andere periodieke 'managementwerkstukken'. Toepassing van het stramien brengt eenheid, transparantie en professionaliteit in de interne managementwerkstukken.

Atoom